Forbrukslån

Forbrukslån er Norges mest populære låneprodukt for personer som ønsker lån uten å stille sikkerhet samtidig som du ønsker muligheten for å kunne ta opp større beløp. Usikrede lån vokser med tosifrede prosenter hvert år og staten lurer nå på om de skal regulere lånene mer. Staten ønsker spesielt å innføre et tak på rentene. Tette vil nok ikke forandre på noe som helst. Folk vil ta opp mer gjeld muligens. Det er så lukrativt å drive utlån av forbrukslån at det ikke vil forandre noe som helst.

Staten vil også introdusere et nasjonalt gjeldsregister. Det kan nok være smart. Et slikt register forteller bankene du søker hos at du har gjeld andre steder. I dag er det kun selvangivelsen som forteller banker om hvor mye du har i lån. Du kan derfor søke kanskje mange ganger i løpet av et år og ikke si noe. På denne måten er det mange som drar på seg ekstra mye gjeld fordi de kan hvert eneste år. Det er ikke noe stort problem å få opptil 2 millioner i forbrukslån før man blir stoppet. 2 millioner er mange ganger mer enn hva de fleste økonomier kan tollere.