Bitcoin som investering

Bitcoin er den kryptovalutaen som oftest omtales i media. Dette fordi det er den største og også den mest verdifulle kryptovalutaen. Bitcoin omtales også veldig ofte fordi den har hatt en verdi som har økt noe så helt utrolig mye. Det er nesten umulig å se for seg hvor denne verdien stopper. Denne verdiøkningen har gjort at noen personer har tjent seg så utrolige rike. Da snakker vi om rikdommer så store at vi vanskelig kan forestille oss hvor mye penger som noen har tjent på Bitcoin.

kjøpe BTC

Bitcoin som investering

Det snakkes mye og det snakkes konstant om Bitcoin. Leser du i avisen eller ser på TV ser og hører du alles begeistring for Bitcoin, eller så hører du dommedagsprofetene som forteller om oss hvordan alt går nedenom og hjem. Det er ikke bare å sende Bitcoin kursen i kjelleren heller. Når det er så mange som uttaler seg om noe er det viktig at du holder tunga rett i munn. Det er nemlig slik at alle har sine egne interesser. Når folk kommer på TV og spår kursen rett ned så kan det hende at de sitter og kjøper verdipapirer som spår at kursen skal rett ned. På denne måten så forteller de om noe som de håper skal skje, slik at de kan tjene penger på det.

Verdi og børs

Den beste måten å investere i Bitcoin på er å kjøpe bitcoin på en børs. Kjenner du til noen børser som selger Bitcoin så må du først logge deg på for deretter å skape brukernavn og en konto til denne børsen. Bitcoin karakteriseres på forskjellige måter. Bitcoin kan være en investering og Bitcoin kan være betalingsmiddel. Når vi snakker om Bitcoin som en investering snakker vi om Bitcoin mer som en aksje enn som en penge. Hva er så en aksje? En aksje er et verdipapir som gir eieren en rett til å eie en eiendel av selskapet som har utstedt aksjen. Bitcoin er ikke en aksje. Når du kjøper en Bitcoin så har du ingen rett til en eierandel. Bitcoin er en verdi uten rett til å eie noe annet. På denne måten styres Bitcoin sin verdi veldig litt som en aksje. Verdien går opp og verdien går ned. Verdien styres av markedet. Er det stor etterspørsel etter Bitcoin vil verdien gå opp. Er det lav etterspørsel etter Bitcoin vil verdien gå ned.

Det som er viktig når du skal investere i Bitcoin er at du kjøper når verdien er lav. Du vil helst kjøpe så lavt som mulig. De flinkeste investorene kjøper på bunn nivå. Vil du tjene gode penger på bitcoin må du passe på å kjøpe når prisen er lav. Problemet med dette ganske enkle konseptet er at vi ikke vet når prisen er lav og når prisen er høy. Når vi ser tilbake i tid er det lett å si om prisen var høy eller var lav. Du må derfor sette deg inn i prisstrukturen.